Velkommen til Dansk-Thai Forenings website

 

 

Har De spørgsmål til foreningen, der ikke er besvaret i menuerne i venstre side,

beder vi Dem venligst om, at rette henvendelse til enten foreningens

 

Formand:

 

Hans Siegfredsen

Borups Allé 126 B, 2.th.    DK-2000  Frederiksberg

 

Tlf.: +45 40 54 42 28

e-mail: hanssiegfredsen@gmail.com

 

eller til foreningens

 

Kasserer:

 

Nong Palasin

Adresse    postnr. bynavn

 

tlf.: +45 61 62 04 52

e-mail: nong.palasin@gmail.com

 

 

Følg os på Facebook

 

Seneste opdatering den 23. januar 2019

 

 

Der gøres høfligst opmærksom på, at foreningen ikke påtager sig at fungere

som rejsebureau, ej heller som kontakt bureau, lige som vi ikke kan yde juridisk

eller anden bistand i ægteskabssager eller opholds- og indfødsretssager.

 

 

 

 

 

 

 

                      DANSK-THAI  FORENING